Pretraga
Close this search box.

Poštovani korisnici, molimo Vas da pažljivo pročitate uslove prodaje pre poručivanja naših proizvoda.

Na osnovu člana 12 i 26 Zakona o zaštiti potrošača JOOLA SPORT DOO obaveštava Vas o sledećem:

• prodaja robe putem internet sajta www.joola.rs vrši se u okviru registrovane delatnosti privrednog društva JOOLA SPORT DOO BEOGRAD-ZEMUN, Dunavska br. 1, matični broj 21795615;
• shodno važećem zakonodavstvu Republike Srbije kupovina preko naše internet stranice smatra se prodajom na daljinu;
• roba koja se prodaje putem našeg internet sajta poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, a sve u skladu sa namenom definisanom u Deklaraciji;
• saobraznost robe ugovoru isključivo se utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano Deklaracijom;
• JOOLA SPORT DOO odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača, u kom vremenskom periodu potrošač može izjaviti reklamaciju na kupljenu robu;
Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:
broj Vašeg računa-otpremnice, šifru artikla i veličinu koju želite da reklamirate, opis
problema koji imate;

• kupac koji kupuje robu putem internet sajta robu može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili uplatom na račun firme 325-9500700194567-46;
• dostava nije ograničena iznosom ili količinom;
• kupac je dužan da snosi troškove dostavljanja robe;
• troškove dostave određuje kurirska služba u zavisnosti od težine paketa;
• rok isporuke online kupljene robe je do 7 radnih dana, a najviše 30 dana od datuma porudžbine u slučaju da je roba na stanju (u slučajevima više sile JOOLA SPORT DOO posebno obaveštava kupca putem kontakta koji je isti učinio dostupnim);
• kupac je dužan da dostavi tačne i precizne podatke za isporuku robe;
• ukoliko je dostavljanje naručene robe onemogućeno zbog odsustva kupca i roba bude vraćena u mesto odakle je i poslata, kupac je dužan da snosi troškove prevoza robe;
• prilikom preuzimanja robe kupac je dužan da proveri kvalitet dostavljene robe;
• ukoliko na isporučenom paketu postoje vidna oštećenja dužni ste da nas o tome obavestite telefonskim putem u prisustvu kurira koji je dostavio robu u kom slučaju kurirska služba nadoknađuje nastale troškove i da nas pismeno obavestite o tome putem mejla;
• ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem mejla office@joola.rs;
• u slučaju da kupac po prijemu robe ustanovi da veličina nije odgovarajuća ili da želi da artikal zameni drugim artiklom veće, manje ili iste cene, to može učiniti u roku od 14 dana od prijema robe;
• kupac ima pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak;
• u gore navedenim slučajevima vraćanja robe, troškove prevoza snosi kupac.

NAPOMENA: Kupljeni artikal se mora vratiti u istom stanju i upakovan na način na koji je poslat kupcu. Dakle, artikal koji kupac vraća NE SME BITI VAN SVOG ORIGINALNOG PAKOVANJA. Primera radi, gume ne smeju biti otpakovane ili isečene, drvo za reket ne sme biti otpakovano, gotov reket ne sme biti otpakovan, sto otpakovan iz originalne ambalaže itd.

NAPOMENA: Stolovi za stoni tenis se ne dostavljaju putem kurirske službe, već se za kupovinu istih i modalitet preuzimanja možete obratiti slanjem mejla na office@joola.rs. Kupac sam organizuje prevoz, utovar i istovar stolova o svom trošku na željenu adresu. U slučaju da je kupac pravno lice, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

JOOLA SPORT DOO zadržava pravo da bilo kada izmeni Uslove prodaje. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranici www.joola.rs ili na drugi adekvatan način.